Summative Assessment – 2 (Class IV – VIII)

Class Exam Download Syllabus
IV Summative Assessment 2 Download PDF
V Summative Assessment 2 Download PDF
VI Summative Assessment 2 Download PDF
VII Summative Assessment 2 Download PDF
VIII Summative Assessment 2 Download PDF